สินค้าและบริการของเรา

 1. เว็บไซต์ขยายสายงานธูรกิจ MLM  ราคา 5,000 บาท
 2. เว็บไซต์ช๊อปปิ้ง ราคา 2,500 บาทแบบเต็มรูปแบบ
 3. เว็บไซต์ช๊อปปิ้ง ราคา  3,500 บาท พร้อมธีมหลัก
 4. สมาชิกฟรีเมี่ยม +WP ธีมหลัก 30 รูปแบบ 2,500 บาท
 5. สมาชิกเริ่มต้น+ WP ธีมหลัก 5 รูปแบบ 1,000 บาท
 

แผนตอบแทนรายได้จาก Affiliate Program

 1. ค่าตอบแทนจากการแนะนำตรง  20%
 2. ค่าตอบแทนจากแมชชิ่ง 5 ชั้น
  • ชั้นที่ 1  = 20%
  • ชั้นที่ 2 = 10%
  • ชั้นที่ 3 = 10%
  • ชั้นที่ 4 = 10%
  • ชั้นที่ 5 = 10%
 3. ค่าตอบแทนจากการขึ้นตำแหน่ง 10%
  • Silver 5%
  • Gold  2%
  • Diamond 2%
  • Crown 1%